พัดลมระบายอากาศแอนโม 36″ แบบพ่นสี 1 เฟส 220 โวลต์ , 3 เฟส 380 โวลต์ พร้อมขาตั้ง


anmoelectric

พัดลมระบายอากาศพร้อมขาตั้ง
ลมแรง เหมาะสำหรับโรงเรือน โรงงาน โกดัง

Exhaust Fan ดูดอากาศ พัดลมดูดอากาศ Ventilation Fan Thailand พัดลมระบายอากาศคลังสินค้า พัดลมระบายอากาศห้องครัว พัดลมระบายอากาศโรงเรือน พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา พัดลมอุตสาหกรรม
Made in Thailand


รับประกันมอเตอร์ 2 ปี