พัดลมระบายอากาศแอนโม 20″ แบบพ่นสี พร้อมขาตั้ง


anmoelectric

พัดลมระบายอากาศพร้อมขาตั้ง
ลมแรง เหมาะสำหรับ บ้าน ที่อยู่อาศัย ห้องอาหาร โรงเรือน ธุรกิจขนาดกลาง

Exhaust Fan ดูดอากาศ พัดลมดูดอากาศ Ventilation Fan Thailand พัดลมระบายอากาศคลังสินค้า พัดลมระบายอากาศห้องครัว พัดลมระบายอากาศโรงเรือน พัดลมระบายอากาศใต้หลังคา พัดลมอุตสาหกรรม
Made in Thailand


รับประกันมอเตอร์ 5 ปี