พัดลมดูดอากาศ/ Exhaust Fan 36″ สีเหลือง 1 เฟส 220 โวลต์


anmoelectric

รุ่น S- Serie แบบบานเกล็ด ขนาดใบพัด 36 นิ้ว เสียงเงียบ
ลมแรง เหมาะสำหรับโรงงาน โกดังสินค้า ฟาร์มเกษตร ล้งเก็บผลไม้
โรงอาหาร งาน Event outdoor โรงเรียน สนามฟุตบอล
มาตรฐาน มอก.934-2558
ขนาด 1080 x 1080 x 400 มม.