เทคโนโลยี คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญของการผลิต เราเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยกับสายการผลิตทั้งในระบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ โดยนำเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์ (CNC)
เข้ามาใช้ในสายการผลิต เพื่อให้สินค้าเกิดความเสถียรทางการผลิตที่สุด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย โดยผลิตพัดลมระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 12 นิ้ว – 50 นิ้ว เครื่องฟอกอากาศ ม่านอากาศ สกายทูป และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับร้านอาหาร, ห้องครัว, โรงงาน, โรงเรือนปลูกพืช, คลังสินค้า

เรามุ่งมั่น และเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรอุปกรณ์ที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย เราคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอันดับแรก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

GALLERY

METALEX 2018

RHVAC 2019