เทคโนโลยี คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญของการผลิต เราเลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยกับสายการผลิตทั้งในระบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ โดยนำเครื่องจักรระบบคอมพิวเตอร์ (CNC)
เข้ามาใช้ในสายการผลิต เพื่อให้สินค้าเกิดความเสถียรทางการผลิตที่สุด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย โดยผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ระบบระบายอากาศ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุปกรณ์การเกษตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยอย่างครบวงจร

เรามุ่งมั่น และเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรอุปกรณ์ที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย เราคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอันดับแรก เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด