Pure Copper Wire คัดสรรลวดทองแดงที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูงถึง 200 องศาเซลเซียส เคลือบฉนวนอย่างดี ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL เพื่อให้ได้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานยาวนาน

High Temperature Bearing ลูกปืนเกรดพิเศษ ทนอุณหภูมิสูง เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

Capacitor มาตรฐานความปลอดภัย S3 (ป้องกันการระเบิด) ครอบปิดด้วยกล่องเหล็กอย่างหนา แข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย

ประเภทของมอเตอร์กำลัง

มอเตอร์ 3 เฟส

คุณสมบัติ

มอเตอร์ CSCR

คุณสมบัติ

มอเตอร์ PSC

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ